ONDERZOEKSLEIDER ‘ONDERWIJSONDERZOEK'

10 July 2019

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ludo Struyven, tel.: +32 16 32 33 41, mail: ludo.struyven@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/08/2019 via onze online sollicitatietoepassing.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 18 August 2019

Als onderzoeksleider zal je het onderwijsonderzoek aan HIVA verder uitbouwen door het aantrekken, uit­voeren, begeleiden en opvolgen van onderzoek op het terrein van onderwijs, gaande van voorschoolse educatie tot en met volwasseneneducatie.

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. De onderzoeksgroep ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ behandelt onderzoek over het onderwijs, het levenslang leren en de arbeidsmarkt, en ook de relaties tussen deze systemen. Binnen het onderwijsdomein focust het onderzoek op volgende twee assen: de voorbereidende rol van het onderwijs op de levens- en arbeidsloopbaan, en het vraagstuk van rechtvaardigheid en efficiëntie in onderwijsbeleid en –organisatie. Het arbeidsmarktonderzoek is toegespitst op volgende twee assen: de rol van het actief arbeidsmarktbeleid bij transities op de arbeidsmarkt en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Een rode draad bij de vier assen voor onderzoek is de focus op kwetsbare groepen (zoals laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond) en corresponderende kwetsbare segmenten van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook het beleid zelf en zijn instituties vormen voorwerp van onderzoek, naast de beleidsinstrumenten, de uitvoering en effecten ervan.

Website van de eenheid

Functie

Als onderzoeksleider zal je het onderwijsonderzoek aan HIVA verder uitbouwen door het aantrekken, uit­voeren, begeleiden en opvolgen van onderzoek op het terrein van onderwijs, gaande van voorschoolse educatie tot en met volwasseneneducatie. Het onderzoek naar onderwijs gebeurt vanuit zowel maat­schappelijk als economisch perspectief, met inbegrip van het beleid en de organisatie van onderwijs in Vlaanderen. De klemtoon ligt op toegang, effectiviteit en efficiëntie, onderwijskwaliteit en gelijke onder­wijskansen, het beroep en de loopbaan van leerkrachten. Ook Europees en internationaal onderzoek maken deel uit van de onderzoeksagenda. De onderzoeksleider zal een interdisciplinair team van onderzoekers aansturen.

Profiel

 • Je bent doctor in de humane wetenschappen (bij voorkeur sociale wetenschappen, sociaal-economische wetenschappen of pedagogische wetenschappen), of analoge competenties.
 • Je beschikt over ruime wetenschappelijke onderzoekservaring in het domein van onderwijs en hebt belangstelling voor beleidsonderzoek. Kennis van de relevante Vlaamse, Belgische en internationale beleidscontext is een troef.
 • Grondige kennis van statistische methoden is een must. Daarnaast is een goede kennis van kwalita­tieve methoden een troef
 • Je bent in staat om een netwerk op te bouwen met actoren uit beleid, onderzoek en praktijk, alsook goede contacten uit te bouwen met de stakeholders van het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid en met de onderzoekspartners van het Steunpunt Onderwijsonderzoek.
 • Je beschikt over een goede talenkennis (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels (Frans strekt tot aanbeveling), en sterke communicatieve vaardigheden, onder meer voor wetenschappelijke en beleidsgerichte rapportering en voor het bekendmaken van onderzoeksresultaten aan verschillende doelgroepen, ook internationaal.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, nodig om in team te werken, leiding te geven aan medewerkers en contacten te leggen met allerlei stakeholders.
 • Je bent een creatieve geest i.f.v. het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande en beleidsrelevante onderzoeksprojecten, het ontwerpen van de juiste onderzoeksvragen en de optimale methodologie.
 • Je hebt commerciële feeling voor de acquisitie van opdrachten en onderzoeksfinanciering. Je denkt klantgericht. Je hebt goede coachings- en managementvaardigheden voor de efficiënte uitvoering van projecten.
Aanbod
 • Een positie als onderzoeksmanager binnen het onderzoekskader van de KU Leuven in barema 51 of 52.
 • Een contract van onbepaalde duur met groeps- en hospitalisatieverzekering en extralegale voordelen.
 • Een uitdagende, beleidsgerichte functie met verantwoordelijkheid, verdere loopbaanperspectieven aan de KU Leuven, en externe uitstraling.
 • Verantwoordelijkheid over meerdere onderzoeksmedewerkers.
 • Verantwoordelijkheid voor externe contacten (opdrachtgevers, beleidsmakers, andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland, pers, professionals uit het onderwijs en het sociale middenveld).
 • Ruimte voor de uitbouw van een eigen onderzoeksportefeuille.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer.