STUDIEBEGELEIDER CHEMIE

08 July 2019

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Carolien Van Soom, tel.: +32 16 32 72 83, mail: carolien.vansoom@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 22/07/2019 via onze online sollicitatietoepassing.
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 22 July 2019

Je zal de vakinhoudelijke studiebegeleiding verzorgen, die zowel bestaat uit individuele afspraken als uit groepszittingen. Je zal ook meewerken aan de organisatie van zomercursussen, toetsen, en onderwijsverbeteringsinitiatieven.

De Dienst Studiebegeleiding, Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Wetenschappen verzorgt o.a. de studiebegeleiding voor eerstejaars bachelorstudenten van de Faculteit Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde.

De studiebegeleiding bestaat zowel uit individuele afspraken als uit groepszittingen. Je zal ook meewerken aan de organisatie van zomercursussen, toetsen, en onderwijsverbeteringsinitiatieven.
Je zal hiervoor nauw samenwerken met je collega's en met de docenten wiens vakken je begeleidt.

Website van de eenheid

Functie

Je zal de vakinhoudelijke studiebegeleiding verzorgen voor onderstaande opleidingsonderdelen:

 • Algemene chemie (1ste sem, 1ste bachelor bio-ingenieurswetenschappen)
 • Chemie (1ste sem, 1ste bachelor lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschappen)
 • Chemie en inleiding tot de biologische chemie (1ste sem, 1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie)
 • Organische chemie (2de sem, 1ste bachelor bio-ingenieurswetenschappen)
 • Toegepaste Dierkunde (2de sem, 1ste bachelor bio-ingenieurswetenschappen)
 •  Bouw en functie van dieren (2de sem, 1ste bachelor biologie)


Daarnaast zal je volgende taken opnemen:

 • aanspreekpunt voor de studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten bio-ingenieurswetenschappen
 • meehelpen met de zomercursus chemie voor toekomstige studenten
 • ontwerp van ijkingstoets (onderdeel chemie) voor toekomstige studenten
 • onderwijsverbeteringsinitiatieven voor de vakken die je begeleidt
Profiel

We zoeken een enthousiaste Master in de Bio-ingenieurswetenschappen (of gelijkwaardig diploma) met sterke interesse in onderwijs en studiebegeleiding én goede communicatieve vaardigheden.

Aanbod
 • We bieden je een voltijdse of deeltijdse (% in overleg te bepalen) aanstelling als praktijkassistent.
 • Startdatum 16/09/2019, tijdelijke aanstelling voor één jaar.
 • Na positieve evaluatie verlengbaar tot vijf jaar.