WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER

MILIEUBELEID EN DUURZAME ONTWIKKELING

07 November 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Kris Bachus, tel.: +32 16 32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/12/2018 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 02 December 2018

Je voert onderzoek uit in het kader van het Steunpunt Circulaire Economie over het thema circulaire economie in Vlaanderen, met nadruk op de werkgelegenheidsaspecten en nieuwe businessmodellen. 

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De onderzoeksgroep ‘Duurzame ontwikkeling’ focust op belangrijke mondiale uitdagingen en de acties van verschillende soorten actoren om die uitdagingen aan te pakken. Het onderzoek is veelal beleids- en praktijkgericht en omvat onder meer de volgende thema’s: waardig werk in ontwikkelingslanden (sociale dialoog, arbeidsrechten, sociale bescherming en jobpromotie), milieubeleid en klimaatsverandering, sociale economie, zuid-zuid samenwerking, migratie en wereldburgerschap. Opdrachtgevers zijn de Belgische en Vlaamse overheid, multilaterale en bilaterale ontwikkelingsorganisaties, internationale NGO’s en hun koepelorganisaties, OECD(-DAC), en anderen.

Website van de eenheid

Functie

Je voert onderzoek uit in het kader van het Steunpunt Circulaire Economie over het thema circulaire economie in Vlaanderen, met nadruk op de werkgelegenheidsaspecten en nieuwe businessmodellen. Later kunnen nog andere projecten en thema's worden toegevoegd.

Profiel
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in de politieke of sociale wetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen of bestuurskunde. Andere diploma's zijn mogelijk mits aangetoonde voeling met sociale wetenschappen en/of beleid. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je bent gebeten door milieu en duurzame ontwikkeling en je bent gedreven om zelf mee input te geven aan het toekomstige beleid en onderzoek hierover.
 • Ervaring met onderzoek over of kennis van de genoemde thema’s zijn pluspunten.
 • Je bent sterk in analytisch denken en ambitieus ingesteld.
 • Je hebt kennis van of ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent sterk in communicatie, zowel mondeling (presentaties) als schriftelijk (onderzoeksrapporten en artikels schrijven). Naast het Nederlands kan je dit ook vlot in het Engels.
 • Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.
Aanbod
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een professioneel netwerk.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige training.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.