User Researcher in domein van Smart Cities

07 November 2018

Wil je graag een positieve bijdrage leveren aan het stadsleven, en een brug slaan tussen burgers, de privésector, overheid en de academische wereld in Brussel, Antwerpen en andere Vlaamse steden? Als user researcher smart cities werk je mee aan het samen brengen van mens en innovatie om oplossingen te vinden voor dagdagelijkse problemen!


Wat ga jij doen?

Imec-SMIT is op zoek naar 2 full-time user researchers binnen het onderzoek domein van ‘smart cities’. Steden of gemeentes worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd, denk daarbij onder meer aan mobiliteit, gezond leven in de stad,  hernieuwbare energie, veiligheid, etc. Door middel van de ontwikkeling van nieuwe diensten en technologieën willen we graag steden “slimmer” maken, zodat een oplossing kan geboden worden aan deze uitdagingen. 

Dit houdt in dat je:

 • Toegepast onderzoek uitvoert in projecten rond Smart City innovaties met stakeholders uit bedrijfs- en beleidswereld en burgers. Dit houdt onder andere in:
  - deskresearch en literatuurstudies over smart city thema’s
  - het organiseren en voeren van interviews, focusgroepen, brainstormsessies met burgers, beleidsmakers, …
  - het opstellen en analyseren van survey’s
 • Verantwoordelijk bent voor dagelijks project management en rapportering. Je staat hierbij in contact met verschillende organisaties en overheidsinstellingen.
 • Projectrapporten schrijft, onderzoeksresultaten in workshops en conferenties presenteert en academische publicaties schrijft


Wie ben jij?

 • Master diploma (bij voorkeur in een sociaalwetenschappelijke richting, zoals communicatiewetenschappen, psychologie, urban studies, urban sociology, of gelijkaardig)
 • Interesse in en/of kennis van ICT, nieuwe media en innovatieve technologie
 • Een paar jaar ervaring in smart cities en/of relevant onderzoek is een troef
 • Goede skills op gebied van kwalitatieve data-creatie en analyse
 • Kwantitatieve analyse in SPSS is een sterke extra troef
 • Je bent zelfstandig, flexibel, organisatorisch sterk en bezit een sterk analytisch en strategisch redeneervermogen
 • Goede kennis van geschreven academisch Engels
 • Goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk) is een belangrijke troef


Wat wij doen voor jou

 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving met ondernemende jonge onderzoekers en ervaren senior staf in een internationale omgeving
 • Hoge kwaliteit innovatief onderzoek op toekomstgerichte technologieën
 • Aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen
 • Een startcontract van 1 jaar, hernieuwbaar en met de mogelijkheid om door te groeien naar een contract van onbepaalde duur.


Imec Smit

SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) is een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel. Het centrum valt onder de Faculteit  Sociale en Economische Wetenschappen en is als kernonderzoeksgroep opgenomen in imec, Vlaanderens leidende strategisch onderzoeksinstelling voor nano-technologie en ICT innovatie.
Sedert meer dan 25 jaar specialiseert imec-SMIT zich in socio-economisch en beleidsonderzoek naar ICT innovatie in Digitale Media, Smart Cities en e-Health. Ons team bestaat uit ongeveer 70 senior en junior onderzoekers met een wijde variëteit aan wetenschappelijke achtergronden en nationaliteiten.

Meer informatie over ons en onze onderzoeksprojecten kan je op onze website vinden: smit.vub.ac.be.


Solliciteren:

Stuur een uitgebreid CV (met referenties) en motivatiebrief per mail naar Wim Cloots (jobs@smitresearch.be) voor 30/11/2018.

Meer gedetailleerde vragen aangaande het takenpakket kunnen gericht worden aan dr. Shenja van der Graaf (Shenja.vandergraaf@imec.be).