HCI-ONDERZOEKER (M/V)

07 November 2018

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer David Geerts, tel.: +32 16 32 31 95, mail: david.geerts@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/11/2018 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 19 November 2018

Het Meaningful Interactions Lab (Mintlab), een onderzoeksgroep aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en geaffilieerd met imec, verricht onderzoek binnen het domein van Human-Computer Interaction (HCI) vanuit het perspectief van de Sociale en Humane Wetenschappen. De missie van Mintlab is om zinvolle en waardevolle interacties met technologie te onderzoeken en te ontwerpen. Centraal in onze aanpak staat het actief betrekken van gebruikers in een reflectief onderzoeks- en ontwerpproces. Mintlab bedenkt en creëert waardevolle interactieontwerpen die een verschil kunnen maken in het leven van toekomstige gebruikers.

Website van de eenheid

Functie

Je verricht toegepast onderzoek in het domein van Human-Computer Interaction, met een focus op het ontwerpen en evalueren van tools voor het transparant maken van nieuwsalgoritmes.Je voert het onderzoek uit in een interdisciplinair team.


Je taken:

 • Opzetten, uitvoeren en analyseren van een dagboekstudie gevolgd door twee co-design workshops met gebruikers van online nieuwsdiensten
 • Ontwerpen van interface prototypes die algoritmes op een betekenisvolle manier transparanter maken
 • Evalueren van de prototypes via een kwantitatieve experimentele opzet
 • Schrijven en presenteren van wetenschappelijke inzichten
Profiel

Wij verwachten:

 • Een universitair diploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in Humane of Sociale wetenschappen, Productontwikkeling, Interactieontwerp of HCI Kennis van Human-Computer Interaction, User Experience of Human-Centered Design en kwantitatieve onderzoeksmethodes in deze domeinen
 • Kennis van statistische softwarepakketten (bv. SPSS) en analysemethoden
 • Interesse in het onderwerp (transparantie van algoritmes)
 • Een leergierige houding en interesse in wetenschappelijk onderzoek
 • Goede Nederlandse en Engelse schrijf- en spreekvaardigheden
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken


Pluspunten zijn:

 • Ervaring in het schrijven van Engelstalige wetenschappelijke artikels en rapporten
 • Ervaring met onderzoeksprojecten
Aanbod

Wij bieden:

 • Een flexibele en dynamische werkomgeving in een gereputeerde onderzoeksgroep
 • De gelegenheid om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid op te nemen
 • De mogelijkheid om te presenteren op (inter)nationale conferenties