Senioronderzoeker 'milieubeleid en duurzame ontwikkeling'

Ref. BAP-2020-582

22 July 2020

Get in touch!

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Kris Bachus, tel.: +32 16 32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 07/09/2020 via onze online sollicitatietoepassing :

http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55763521

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 08 September 2020

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De focus van het HIVA-onderzoeksteam 'klimaat en duurzame ontwikkeling' ligt op de thema's circulaire economie, duurzaamheidstransities, luchtkwaliteit, klimaatbeleid en milieubelasting. Ons onderzoek wordt gekaderd in internationale of nationale onderzoeksprogramma's (bv. Horizon 2020), of wordt uitgevoerd in opdracht van Europese, Belgische, federale, Vlaamse of lokale overheden.

Website van de eenheid

Functie

Je voert onderzoek uit in het kader van drie projecten over de milieu en de impact van circulaire economie op de arbeidsmarkt:

● Het Steunpunt Circulaire Economie, onderzoekslijn werkgelegenheid en actoranalyse.

● Het SBO-project MICHELLE. De vragen die hierin aan bod komen zijn onder meer:

Zal de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen leiden tot meer of minder banen? Welke sectoren zullen winnen en welke verliezen?

Welke nieuwe/aangepaste vaardigheden zullen nodig zijn in de circulaire economie?

Welke impact op de sociale economie, op de informele economie en welke interacties met andere megatrends, waaronder de deeleconomie en Industrie 4.0?

● Een onderzoeksproject over textielrecyclage in Nederland en de gevolgen hiervan op de arbeidsmarkt.

Profiel

● Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in de sociale wetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, politieke wetenschappen, handelswetenschappen of bestuurskunde. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde socio-economische voeling of voeling met beleidsonderzoek. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.

● Je bent gebeten door de milieu en circulaire economie en je bent gedreven om zelf mee input te geven aan het toekomstige beleid en onderzoek hierover.

● Idealiter heb je een 4-tal jaren onderzoekservaring. Je hebt minstens een zekere professionele ervaring met kwantitatieve

onderzoekmethoden (dus niet alleen vakken gevolgd als student).

● Kennis over milieu, circulaire economie en/of arbeidsmarkt is een pluspunt.

● Je bent sterk in analytisch denken en ambitieus ingesteld.

● Je bent sterk in communicatie, zowel mondeling (presentaties) als schriftelijk (onderzoeksrapporten en artikels schrijven). Naast het Nederlands kan je dit ook vlot in het Engels.

● Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.

Aanbod

  • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en actiegerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en veel leermogelijkheden.
  • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van training en opleiding.
  • Een contract van één jaar, hernieuwbaar (eventueel met tweejaarlijkse contracten voor een senioronderzoeker) na positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
  • Een competitief loon met extralegale voordelen.
  • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire ploeg.
  • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.