PROJECTCOÖRDINATOR

06 January 2021

Apply before 21 January 2021

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de uitbouw van de repairbeweging Maakbaar Leuven. Dit omvat mensen en organisaties engageren en herstelactiviteiten kwalitatief verbeteren door een goede ondersteuning (met digitale tools, verbeterde handleidingen, nieuwe draaiboeken).

Aan welk verhaal schrijf je mee?

Sinds 2018 ondersteunt Maakbaar Leuven een brede groep burgers en organisaties bij het uitbouwen van een stevige, lokaal verankerde repairbeweging. Het delen van kennis, middelen en infrastructuur vormen de belangrijkste bouwsteen voor dit burgergedreven project. Met deze krachtenbundeling wil Maakbaar Leuven meer producten laten herstellen en een alternatief bieden voor de wegwerpeconomie. Herstellen als deel van de circulaire economie.

Meer dan 30 organisaties zetten de schouders onder het platform Maakbaar Leuven. De motor van deze beweging zijn de vele vrijwilligers die Repair Cafés organiseren, opleidingen uitwerken, de online tool RepairConnects verder uitbouwen en nieuwe ideeën aanbrengen en vormgeven. Die energie wordt samengebracht in de stuurgroep waar de richting voor de beweging wordt uitgezet. Het bestuur van de vzw Maakbaar Leuven waakt over de zakelijke en lange termijnengagementen van Maakbaar Leuven.

De kerngroep met vertegenwoordigers uit het bestuur en de stuurgroep vormt samen met de projectcoördinator het operationele hart van Maakbaar Leuven. De kerngroep zorgt voor de aansturing van de medewerker.

Wat wordt van jou verwacht?

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de uitbouw van de repairbeweging Maakbaar Leuven. Dit omvat mensen en organisaties engageren en herstelactiviteiten kwalitatief verbeteren door een goede ondersteuning (met digitale tools, verbeterde handleidingen, nieuwe draaiboeken). De projectcoördinator is geen inhoudelijke expert in het herstellen maar geeft de beweging de boost om verder te groeien.

Maakbaar Leuven wil haar expertise verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van elke burger of organisatie die de schouders wil zetten onder de lokale hersteleconomie. Maakbaar Leuven stimuleert hiervoor het delen van kennis, data en infrastructuur. De projectcoördinator vormt de spil van het platform Maakbaar Leuven: als ondersteuner maakt hij/zij het mogelijk maken dat elk een eigen bijdrage kan leveren aan de brede herstelbeweging en hersteleconomie.

  • Je bouwt de vrijwilligerswerking uit gericht op concrete herstelactiviteiten en thematische werkgroepen. Je ondersteunt hen organisatorisch, zorgt voor opleiding en bewaakt hun stem in het groter verhaal van Maakbaar Leuven.
  • Je geeft vorm aan een actieve wisselwerking binnen het platform ifv de doelen van Maakbaar Leuven en de meerwaarde voor elke partner
  • Samen met vrijwilligers en partnerorganisaties ontwikkel je nieuwe tools (educatief, communicatief of organisatorisch) die de kwaliteit van Repair cafés verhoogt; ook digitale tools maken hier deel van uit
  • Je waakt over de samenhang en de kwaliteit van dit materiaal
  • Je waakt over het proces (rol en betrokkenheid van vrijwilligers, partnerorganisaties en externen) en de resultaten van deze programma’s
  • Je verzekert het overleg en de afstemming met de projectprojectcoördinatoren van het project Sharepair
  • Je onderhoudt de contacten met de eigen leden en breidt het netwerk van Maakbaar Leuven verder uit.
  • Je verzekert de actieve externe communicatie van de beweging: je maakt hiervoor gebruik van diverse media en het opzetten van wervende activiteiten.

De nieuwe expertise zet de projectcoördinator in om Repair Cafés en andere herstelinitiatieven te verbeteren.

Maakbaar Leuven engageert zich in het uitvoeren van 2 programma’s van het Interreg project Sharepair: enerzijds de implementatie van digitale tools binnen de werking van Repair Cafés (repair app voor herstellers), anderzijds de opstart van het wisselstukkenplatform in de Maakleerplek (gerecupereerde en 3D geprinte onderdelen inzetten in herstelactiviteiten).

De projectcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de repairbeweging Maakbaar Leuven.

De projectcoördinator verzorgt op vraag van het bestuur de zakelijke aspecten van de vzw

Profiel

Je bent overtuigd van het belang van de uitbouw van een circulaire economie en gelooft hierbij in het potentieel van herstelactiviteiten. Je onderschrijft de visie en de principes van het charter van Maakbaar Leuven.

Je bent gedreven door ‘beweging maken’. Een project uitbouwen betekent voor jou het zoeken van nieuwe schouders die de werking kunnen dragen en inspireren. Je hebt een coachende en enthousiasmerende stijl t.a.v. de vele vrijwilligers.

Je kent verschillende media door en door en kan die inzetten om je boodschap te brengen. Je bent communicatief vaardig en kan helder je boodschap verwoorden.

Je bent missie-gedreven met een duidelijke voorkeur om dit actief in praktijk te brengen. Je weet gericht activiteiten uit te rollen waaruit de beweging kan leren.

Je kan een bestaand plan omzetten naar doelstellingen en acties, je voortgang bijhouden, evalueren en zo nodig bijsturen.

Je functioneert optimaal binnen een context waar je zelfstandig je werk bepaalt, continu afstemt met de stuurgroep en je tegelijk beweegt binnen een breed samenwerkingsverband.

Je kan constructief aan de slag met verschillende perspectieven binnen een partnerschap. Je beschikt over de vaardigheid om partners met een sterk verschillend profiel te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.

Je hebt 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Aanbod

Een contract (80 of 100% vte) van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging

Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques twv 8 euro, eindejaarspremie en vergoeding woonwerkverplaatsing.

Plaats van tewerkstelling is Vormingplus Oost-Brabant in Heverlee, één van de partners van Maakbaar Leuven.