Go to the content

Leuven MindGate Business Club

Hoewel de Leuvense regio gekenmerkt wordt door “korte lijnen” en Leuvense ondernemers elkaar kennen, zijn er onvoldoende ontmoetingsmomenten. Ook is er nood aan ontmoetingsmomenten waar gevestigde waarden en veelbelovende toekomstige leiders uit de verschillende sectoren en de verschillende geledingen van de triple helix elkaar kunnen ontmoeten. Daarom werd de Leuven MindGate Business Club in het leven geroepen.

Doelstellingen van de Leuven MindGate Business Club

 • Topmensen uit de triple helix (bedrijven, kennisinstellingen, overheid) van de Leuvense regio de mogelijkheid bieden elkaar informeel te ontmoeten
 • Inspiratie bieden door top sprekers hun verhaal te laten brengen
 • Community feeling binnen het Leuven MindGate ecosysteem verder ontwikkeling
 • Platform zijn voor informeel overleg over problematiek en opportuniteiten van de regio

Activiteiten Leuven MindGate Business Club

De Leuven MindGate Business club zal 2 keer per jaar bijeenkomen, zo mogelijk aansluitend op de vergaderingen van het bestuursorgaan van maart en september.

Telkens is er een welkomstdrink, een spreker die een niet erg gekend verhaal brengt rond de Leuvense regio of die zelf iets met de regio te maken heeft. Daarna is er een diner met gelegenheid tot netwerken. Bedoeling is dat mensen een aangename avond doorbrengen, en geïnspireerd zijn door de spreker en de conversaties met hun collega’s.

De activiteiten zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast zal de voorzitter bij elke activiteit ook enkele wildcards ter beschikking hebben om een aantal interessante mensen uit te nodigen.

Wie kan deel uitmaken van de Leuven MindGate Business Club?

Lid worden kan alleen op uitnodiging door de voorzitter. Volgende mensen werden uitgenodigd:

 • De leden van het bestuursorgaan van Leuven MindGate
 • De bedrijfsleiders van de Premiumleden van Leuven MindGate
 • Een lijst van topmensen uit de bedrijven, lokale overheid en kennisinstellingen van de regio. Deze lijst werd samengesteld door het benoemingscomité van de Leuven MindGate Business Club, samengesteld uit
  • Jos Clijsters, voorzitter Leuven MindGate
  • Jos Peeters, bestuurder en voorzitter Leuven MindGate Business Club
  • Koenraad Debackere, ondervoorzitter Leuven MindGate
  • Sylvia Gilis, bestuurder Citribel
 • Bij de samenstelling van de lijst werd erop gewaakt dat
  • De verschillende geledingen van de triple helix vertegenwoordigd zijn.
  • Het zwaartepunt bij de bedrijven ligt, en in de eerste plaats bij de speerpuntsectoren health, high tech en creativity
  • Niet alleen gevestigde waarden, maar ook leiders van de veelbelovende groeibedrijven in de regio aan bod komen

Voorwaarden lidmaatschap

 • Leden van de Leuven MindGate Business Club worden uitgenodigd voor de activiteiten van de club. Het lidmaatschap dekt alle kosten van de deelname van de club. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan iemand anders, ook niet van de eigen organisatie.
 • Het lidmaatschap is
  • Gratis voor de Premium Gold leden die lid zijn van het bestuursorgaan
  • 275 euro/jaar (excl 21% BTW) voor de leden die behoren tot een organisatie die lid is van Leuven MindGate
  • 550 euro/jaar (excl 21% BTW) voor de niet-leden van Leuven MindGate. Niet-leden worden geadviseerd Leuven MindGate lidmaatschap van hun organisatie te overwegen vooraleer ze voor deze formule kiezen.
  • Het lidmaatschap wordt afgesloten voor 2 jaar en vooraf voor deze twee jaar gefactureerd. Het wordt automatisch hernieuwd voor twee jaar. Opzegging van lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk 1 maand voor de vervaldag. Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.

Word Leuven MindGate lid

De Leuven MindGate Business Club is enkel op uitnodiging

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.