27 Mar 2020

REPAIR IS THE FUTURE CONFERENTIE

General info

Vrijdag 27 maart 2020 van 9u30 tot 17u

Een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share / Met steun van Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie i.h.k.v. het Interreg Noord-West Europa-project SHAREPAIR / Partners: Cera, KU Leuven, Stad Leuven, Maakbaar Leuven, Vito, Test Aankoop, Repair Together, The Restart Project, iFixit, HOP, ECOS

Gelieve vooraf in te schrijven via dit inschrijvingsformulier
Deelnemen kan gratis. Wie vooraf inschrijft maar niet komt opdagen (zonder vooraf te verwittigen), vragen we een bijdrage (een zgn. no show fee) van € 35

CERA
Muntstraat 1
3000 Leuven
Show directions

Het orgelpunt van Het Grote Repareeronderzoek, een vooruitblik op de reparatiesector van de toekomst.

Om de transitie naar een duurzame, circulaire economie te maken, zijn investeringen in repareren en repareerbaarheid onontbeerlijk. De levensduur van producten verlengen is immers de meest efficiënte manier om ons gebruik van grondstoffen en onze afvalproductie te reduceren. Welke inspanningen zijn nodig om de repareerbaarheid van producten te verbeteren? Hoe versterken we de reparatiesector? Welke rol kunnen burgerverenigingen, herstellers, beleidsmakers, producenten, retailers... opnemen in dat verhaal? Die vragen beantwoorden we graag op de conferentie 'REPAIR is THE FUTURE'.

De conferentie koppelt onze bevindingen uit Het Grote Repareeronderzoek aan inzichten van experten circulaire economie en herstellen uit binnen- en buitenland. Het wordt een vooruitblik op de reparatiesector van de toekomst!

Klik hier voor het volledige programma