13 · 15 Mar 2020

Presentatie resultaten VLAIO City of Things project

General info

Op 13 maart worden professionals uitgenodigd binnen het domein wonen en zorg. Er worden die dag twee sessies gegeven.

Op 15 maart, in het kader van dag van de zorg, wordt de verhaallijn opnieuw getoond voor een breed publiek. Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven voor één van drie sessies. Klik hier om je in te schrijven.

Stad Leuven, Stad Turnhout, Health House, Leuven MindGate, Resiterra, LiCalab, InnovAge en KU Leuven (ESAT)

Op 13 en 15 maart zullen stad Leuven en stad Turnhout, samen met hun partners, de resultaten presenteren van het VLAIO City of Things project “Slimme IoT-technologie gekoppeld aan slimme zorgverlening voor levensloopbestendig wonen”.

Het merendeel van alle Vlaamse woningen is van toereikende kwaliteit en het comfortniveau is in de laatste decennia stelselmatig verbeterd. Toch scoren ca. 350.000 woningen (13%) onvoldoende, en is er mogelijks een negatieve impact op de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Naast renovatie en/of vernieuwbouw van deze verouderde huizen, voorspelt het Planbureau tegen 2050 een uitbreiding van het woningaanbod van bijna 500.000 woningen om tegemoet te komen aan het groeiend aantal huishoudens. Door de lange levensduur van woningen is de uitdaging om blijvend te voldoen aan de steeds strenger wordende kwaliteits- en comforteisen. Ook de omgeving is een belangrijk kwaliteitsaspect, dat in de toekomst een verdere verduurzaming vereist.

Demografische trends zoals vergrijzing, gezinsverdunning en migratie vragen een grote diversiteit aan woonvormen. Bovendien veranderen de woonbehoeften van personen en huishoudens doorheen hun levenscyclus: mensen gaan samenwonen, er komen kinderen die later het huis weer verlaten, koppels gaan uit elkaar of vormen nieuw samengestelde gezinnen, carrières veranderen, en men wordt ouder. Iedere fase en verandering brengt andere eisen en wensen met zich mee. Een flexibel woningaanbod is dan ook cruciaal; bewoners kunnen kiezen om een andere woning te betrekken of de huidige woning aan te passen.

Het concept “levensloopbestendig wonen” focust op woningen die gemakkelijk aanpasbaar zijn aan tal van veranderingen in het leven van bewoners. Men beoogt veilige en toegankelijke woningen geschikt voor iedereen ongeacht leeftijd, fysieke kenmerken, capaciteiten en beperkingen. Dankzij een slimme architectuur en infrastructuur kan de woning inspelen op veranderende (soms tijdelijke) behoeften. Met het oog op inclusie van minder mobiele mensen – die meer tijd in huis doorbrengen – wordt ook extra aandacht besteed aan comfort en dienstverlening. Door technologie en diensten aan te bieden via een slimme infrastructuur, kunnen “smart homes” aangeboden worden, die technologisch kunnen meegroeien met de behoeften van de bewoners.


“Van Smart Living naar Smart Assisted Living”

In dit project onderzoeken we de eisen en wensen voor levensloopbestendig wonen, en vertalen deze naar specificaties voor een onderliggende technische infrastructuur, die vervolgens als basis kan dienen voor een aanbestedingsopdracht. Binnen dit project focussen we ons vooral op wonen en zorg voor de vergrijzende bevolking. Volgens prognoses zullen tegen 2030 ruim 2 miljoen Vlamingen ouder zijn dan 60, en bijna 500.000 ouder dan 80. Na 2030 loopt het aantal 80-plussers nog verder op.