27 May 2021

LannooCampus: Boeklancering Decathlon, ons verhaal

General info

Thursday 27 May
11.00 CEST

Lannoocampus

Free

'Willen we binnen 100 jaar nog bestaan?'

Die retorische vraag zorgde begin 2014 voor een lange stilte in de Decathlon-burelen. Het zou 6 jaar later het startschot blijken voor één van de meest radicale veranderingen die het bedrijf ooit had ondergaan.

Decathlon, ons verhaal beschrijft hoe de humane transformatie een invloed heeft op elk niveau van een organisatie: van een nieuwe manier van werken en beslissen die zich baseert op advies en feedback, over het opstarten van projecten en het uitbouwen van netwerken, tot de rol van kwetsbaar leiderschap, rekrutering en loonbeleid. Voor iedereen die geïnspireerd wil raken door nieuwe manieren van samenwerken.

Schrijf je nu in voor de gratis boeklancering op 27 mei. De uitzending gebeurt via WebinarGeek en wordt best bekeken met Google Chrome!

Over het boek:

In een bedrijf met vele hiërarchische lagen en een gesloten structuur, maakt Decathlon een radicale maar vooral humane transformatie door. Dit boek brengt het authentieke verhaal van de mensen die dit avontuur dagelijks beleven: met vallen en opstaan, met believers en non believers, en met verschillende snelheden. Hun relaas laat zien wat een alomvattende ommezwaai doet met een bedrijf en met iedereen die erbij betrokken is.

Aurore Dall'Agnol, Erik Aerts, Claire Debarre, Katrien Wuytack, Frederic De Clerck, Koen Damman, Thomas Lejeune, Nathan Goddefroy, Mathieu Renier en Romuald Saenen zijn slechts enkele van de 3000 leiders die de transformatie bij Decathlon vorm geven. Zoals alles bij Decathlon is dit boek het werk van een collectief van mensen. Zij brengen hun verhaal, elk vanuit hun eigen invalshoek.