19 Jun 2017

Kennissessie 'Digitalisering in de zorg'

General info

Maandag 19 juni 2017 om 18u00 (ontvangst vanaf 17u30)

VOKA Health Community

40 euro (leden Voka Health Community)
95 euro (niet–leden Voka Health Community)

Patiëntenorganisaties, die lid zijn van Voka Health Community kunnen gratis deelnemen aan deze sessie. Let wel, er wordt wel een no-show-fee van 45€ gehanteerd bij het niet tijdig annuleren van de deelname.

Prijzen excl. btw – betalen doet u na ontvangst van onze factuur.

Annulatievoorwaarden: De deelnameprijs blijft volledig verschuldigd tenzij de annulatie ons schriftelijk bereikt
uiterlijk op maandag 12 juni 2017. Een vervanger mag steeds uw plaats innemen.

Odisee - Campus Brussel
Stormstraat 2
1000 Brussel
Show directions

Voorstelling paper ’Digitalisering in de zorg’ – Digitalisering, GDPR, big data, privacy, regelluwte, kwaliteit, … het zijn allemaal begrippen die vandaag hoog op de agenda staan bij zowat alle stakeholders in de zorg.

Maakt digitalisering de disruptie in de zorg onvermijdelijk? Wat zijn de beleidsmatige implicaties van nieuwe gegevensstromen (e-gezondheid, mobile, big data, realworld, realtime, IOT)? Hoe kan de regering deze evolutie ondersteunen en wat kan ze doen om barrières weg te nemen? Welke zijn de oplossingen voor privacy en andere zogenaamde obstakels?

Tijdens het voorjaar hebben we deze aspecten onder de aandacht gebracht bij de leden van Voka Health Community. We zijn nagegaan welke invloed ze hebben op het huidige zorglandschap en welke implicaties dit met zich meebrengt voor de toekomst. Deze informatie bundelen we nu samen en stellen we graag aan u voor op maandagavond 19 juni.

De nadruk in deze paper ligt op de vele good practices en voorbeelden: we belichten aan de ene kant wat er vandaag de dag al kan (nationaal en internationaal) maar aan de andere kant focussen we ook op de struikelblokken in de praktijk (valorisatie), op de stromen i.v.m. zorg, kwaliteit en andere zorgmodellen en op rol van de eindgebruiker. Want digitalisering kan mooie kansen met zich meebrengen in de zorg van vandaag en voor de toekomst.

Programma

17u30 Ontvangst met buffet
18u00 Welkom en inleiding door Rudy Mattheus (Voka Health Community)
18u15 Toelichting paper 'Digitalisering in de zorg', door Pieter Van Herck (Voka)
19u00 Beschouwingen over de paper door: Johan Decruyenaere (UZ Gent), Inge Vandelannoote (kernlid Oost- en West-Vlaanderen CCV-vzw), Philippe Van Impe (European Data Innovation Hub)
20u00 Discussieronde
20u15 Afsluitend woord door Hans Maertens (Voka)
20u30 Netwerkreceptie

Partners