12 Dec 2019

Stichting Leuven.Inc : Act-for-impact roadmap

General info

Schrijf in uiterlijk 5 december via info@leuveninc.com

Stichting Leuven.Inc

Opgelet: Het deelnemersaantal wordt beperkt om een maximale interactiviteit te bevorderen.

Een deelnemer schrijft in voor het volledige traject.

Deelname: 550 euro (excl. btw) te betalen na ontvangst van factuur.

Wensen er binnen jouw bedrijf meer dan 2 personen aan dit programma deel te nemen, neem dan vooraf even contact op via info@leuveninc.com

Innovatie- en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60
3001 Heverlee
Show directions
Gratis Parking

De Stichting Leuven.Inc wenst met ondernemers en bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast zakelijke en persoonlijke waarden ook aantoonbare en navolgbare maatschappelijke impact te bereiken.
De deelnemers werken in 3 sessies (aanvang donderdag 12 december) aan een eigen ‘act-for-impact roadmap’ die ze binnen hun organisatie willen realiseren. Dit is in samenwerking met ACTUNITED die instaan voor het concept en de methodologie.

Dit initiatief kadert binnen de missie van de Stichting Leuven.Inc om het stimuleren van de sociale dimensies van ondernemerschap en het ondersteunen van economische projecten met significante maatschappelijke impact te bevorderen.

Deze ‘act-for-impact roadmap’ maakt deel uit van het traject “Impactvol Ondernemen. De Stichting Leuven.Inc wil op deze manier met elke deelnemer, de ondernemer en de onderneming, aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer maatschappelijke impact te realiseren.

Dit traject “Impactvol Ondernemen” wordt georganiseerd voor hightech en kennisgebaseerde start-ups, scale-ups en KMO’s maar ook voor bedrijven uit de sociale economie.

Meer informatie omtrent het traject, kan u terugvinden op de website van Stichting Leuven.Inc – www.leuveninc.com en ook op de folder (via more info)

AGENDA SESSIES
12u15: onthaal met een broodje
13u00: aanvang sessie
17u15: einde sessie

Partners