21 Nov 2019

Impactvol Ondernemen – Sessie 1: Samenwerken, business modellen, meten van impact

General info

Schrijf je uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het traject in via info@leuveninc.com

Opgelet: Het deelnemersaantal wordt beperkt om een maximale interactiviteit te bevorderen.

Een deelnemer schrijft in voor het volledige traject.

Deelname: 550 euro (excl. btw) te betalen na ontvangst van factuur.

Wensen er binnen jouw bedrijf meer dan 2 personen aan dit programma deel te nemen, neem dan vooraf

even contact op via info@leuveninc.com

Innovatie- en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60
3001 Heverlee
Show directions
Gratis Parking

In het kader van de missie van de Stichting Leuven.Inc wenst de Stichting verder te bouwen op reeds eerdere initiatieven, met name het stimuleren van de sociale dimensies van ondernemerschap en het ondersteunen van economische projecten met significante maatschappelijke impact.

Op vrijdag 27 september getuigden een aantal sprekers tijdens een Inspiratiesessie over het belang voor de bedrijven om naast zakelijke waarden ook maatschappelijk welzijn na te streven.

Een beeld van deze Inspiratiesessie kan u terugvinden op: https://vimeo.com/365320927

Met ons traject “Impactvol Ondernemen” dat nieuw georganiseerd wordt, wil de Stichting Leuven.Inc met elke deelnemer, de ondernemer en de onderneming, aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer maatschappelijke impact te realiseren.
Uitgangspunt zijn de Sustainable Development Goals van de UN.

Dit traject “Impactvol Ondernemen” wordt georganiseerd voor hightech en kennisgebaseerde start-ups, scale-ups en KMO’s maar ook voor bedrijven uit de sociale economie. Tot de doelgroep behoren niet consultants, interim managers, trainers, freelancers.

Dit traject bestaat uit 5 sessies waarin de deelnemers kunnen connecteren met elkaar. We wensen met ondernemers en bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast zakelijke en persoonlijke waarden ook aantoonbare en navolgbare maatschappelijke impact te bereiken.

De deelnemers werken aan een eigen ‘act-for-impact roadmap’ die ze binnen hun organisatie willen realiseren.
Deze roadmaps kunnen dan in aanmerking komen om via een call van de Stichting een ‘award’ en bijhorende financiële erkenning te krijgen.

Meer informatie omtrent de Inspiratiesessie en het traject, kan ook gezien worden op de nieuwe website van Stichting Leuven.Inc – www.leuveninc.com

AGENDA SESSIES

12u15: onthaal met een broodje
13u00: aanvang sessie
17u15: einde sessie

Partners