07 May 2019

Hervormingen in welzijn en zorg: in gesprek met vier leidinggevende ambtenaren

General info

Dinsdag 7 mei

van 18.30 u tot 22.30 u

VOKA

VOKA Leden: € 125

Niet-leden: € 165
(excl. btw)

3Hoog Leuven
Mechelsevest 90
3000 Leuven
Show directions

Aan de vooravond van de verkiezingen, beseffen alle relevante stakeholders uit welzijn en zorg dat er nood is aan structurele hervormingen. Zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten werden er de afgelopen legislatuur belangrijke werven opgestart: hervorming van de financiering van zorg, van de organisatiemodellen en van de technologische en digitale ondersteuning. Echter, om werkelijk te kunnen hervormen dienen de middelen te kunnen verschuiven, doorheen beleidsniveaus, in functie van de prioriteiten, acties en resultaten.

En daar wringt het schoentje. We stellen dat vast bij o.a. de uitwerking van preventiemaatregelen, bij de organisatie van geïntegreerde zorg, bij de koppeling van financiering aan kwaliteit van zorg... Daarenboven snijdt de zorgverstrekker of -ondernemer die de doelstelling van preventieve, kwaliteitsvolle en veilige zorg vandaag optimaal zou opnemen, financieel in eigen vel. Het huidige betalingsmodel stimuleert zorgaanbieders om het zorgvolume te maximaliseren. Het werkt samenwerking tegen door schotten tussen de geldstromen te bouwen. En er ontbreekt een stimulans om zorg meer op de juiste plaats te leveren en zo nodig uit de eigen organisatie weg te halen.

Tot slot zullen technologie en digitalisering de zorg fundamenteel veranderen. Innovaties vanuit de IT-wereld kunnen de zorg beter en efficiënter maken. Maar innovatie blijft vaak beperkt tot projecten, omdat ze het zorgsysteem zelf ‘verstoren’. De brede uitrol komt niet of veel te laat tot stand.

De regionale Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant, Limburg en Mechelen-Kempen i.s.m. Voka Health Community nodigen je uit om samen in debat te gaan over de noodzakelijke hervormingen binnen welzijn en zorg én over de duurzaamheid van zorgondernemerschap.

Het panel

Jo De Cock (RIZIV)
Xavier De Cuyper (FAGG)
Pedro Facon (FOD Gezondheidszorg)
Karine Moykens (Vlaamse overheid. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Ze vertellen ons aan het begin van de avond wat zij als de belangrijkste hervormingen beschouwen voor de komende legislatuur en gaan daarna tijdens het diner hier dieper op in.

Programma

18.30 uur: Ontvangst
19.00 uur: Welkom door Peter Van Biesbroeck (Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant)
19.10 uur: Voorstellen van hervormingen in welzijn en zorg:
- Jo De Cock (Administrateur-Generaal van het RIZIV)
- Xavier De Cuyper (Administrateur-generaal van het FAGG)
- Pedro Facon (Directeur-generaal van DG Gezondheidszorg)
- Karine Moykens (Secretaris-generaal van de Vlaamse overheid. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
- Pieter Van Herck (Senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid Voka)

19.30 uur: Rondetafelgesprekken met gastsprekers tijdens driegangendiner
21.30 uur: Round-up door Pieter Van Herck (Senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid Voka)
22.30 uur: Einde

Werk je binnen welzijn & zorg en heb je enkele prangende vragen voor deze topvrouw- en mannen? Schrijf je dan snel in!

Opgelet: plaatsen zijn beperkt!

Partners