03 Oct 2017
Logo Mindgate events

De fiscale aspecten uit het zomerakkoord van Michel

General info

dinsdag 3 oktober 2017

11u45-14u00

30 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc / Leuven MindGate

45 euro (excl. BTW): alle anderen

Inschrijven met voorkeur via het online inschrijvingsformulier of via e-mail aan admin@leuvenmindgate.be met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en wegbeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Annulatie is niet mogelijk. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega.

Inschrijven kan tot 26 september 2017

Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Innovatie-en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60
3001 Leuven
Show directions
Logo Mindgate events

Een verlaging van de vennootschapsbelasting en hogere taksen op effectenrekeningen. Zo werd het Zomerakkoord van de regering samengevat in de pers. Maar het akkoord bevat veel meer. Zo is er een lange reeks maatregelen die de verlaging van de vennootschapsbelasting budgettair moeten ‘compenseren’.

Een aantal hiervan zullen al vanaf 2018 in werking treden. Naast een eerste verlaging van het tarief vennootschapsbelasting zijn dat de inperking van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen, de uitholling van de notionele interestaftrek, de invoering van een minimumwinstbelasting voor bedrijven, een maatregel om vervennootschappelijking tegen te gaan maar ook een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s.

Een tweede reeks van maatregelen zal in werking treden vanaf 2019 en nog andere worden verwacht in 2020. Onder meer de invoering van een aftrekbeperking op vreemd vermogen, de aanpassing van de definitie van vaste inrichtingen en de fiscale aftrekbaarheid van verliezen van dergelijke inrichtingen. Maar ook een tijdelijke afkoopmaatregel van bepaalde vrijgestelde reserves en de introductie van fiscale consolidatie. Daarnaast voorziet men de wijziging van de aftrekbaarheid van bepaalde uitgaven, o.a. een verdere beperking van de autokosten.

Daarnaast zijn er ook een aantal maatregelen aangekondigd specifiek voor jonge ondernemingen, vennootschappen actief in onderzoek & ontwikkeling en een nieuw (gunst)regime voor werknemersparticipatie.

De eerste indruk bij deze ingrijpende plannen is dat men bij de voorbereiding niet over één nacht ijs is gegaan. Zo blijven de meeste aftrekposten in beperktere vorm behouden, maar zal de vennootschapsbelasting er niet eenvoudiger op worden.

Gaandeweg raken meer details bekend en wordt duidelijker wie de winnaars en wie de verliezers van de hervorming zullen zijn.

Tijdens deze middagsessie zullen we de impact van de maatregelen voor uw bedrijf overlopen en aan de hand van concrete voorbeelden toelichten.


PROGRAMMA

11u45:

Ontvangst deelnemers met een broodje

12u15:

Verwelkoming door Leuven MindGate

12u20:

De fiscale aspecten uit het zomerakkoord van Michel
Walter Meurs, Tax Director, Deloitte Accountancy en Johan Tacq, Senior Tax Manager, Deloitte Accountancy

13u45:

Vraag en antwoord

14u00:

Einde