18 · 21 Feb · Jan 2020

Conversation with the rain / Gesprek met de regen - Stijn Devillé (Het Nieuwstedelijk)

Bekijk de winnaar van de Leuven MindGate Crossover Contest 2017 live on stage!
Watch the winner of the Leuven MindGate Crossover Contest 2017 live on stage!

Stijn Devillé
Gesprek met de regen (18/19/20 Feb)

Een man en een vrouw verliezen hun dochter. Daags nadien krijgt de vrouw een aanbieding om in Singapore aan de slag te gaan als onderzoekster in de nanotechnologie. Ze besluiten voor het leven te kiezen. Ze laten alles achter en verhuizen naar Azië. Tijdens wandelingen door de moessonregens meent de man zijn dochter op te merken. Met haar te kunnen spreken. Hij ziet haar woorden in de regendruppels. Het geeft hem kracht. Hij neemt zijn vrouw mee uit het labo de moesson in.

Na bejubelde politieke stukken zoals Hitler is Dood, de trilogie Hebzucht, Angst, Hoop en recent Groupe Diane gaat Stijn Devillé voor de eerste keer een erg persoonlijk verhaal te lijf. Gebaseerd op de emoties en gedachten na een bijna-dood ervaring met zijn kind.

Voor Gesprek met de Regen bouwt Het nieuwstedelijk met het e-Media Research Lab van de KU Leuven een regenprinter. Die laat tekst en figuren regenen op het podium, en reageert in een fractie van een seconde op theatertekst. Het project won de Leuven MindGate Crossover Contest, en is één van de negentien innovatieve partnerprojecten, gesteund door minister van Cultuur Sven Gatz.

Tickets vind je hier: https://www.nieuwstedelijk.be/project/gesprek-met-de-regen

Stijn Devillé
Conversation with the rain (English spoken / 21 Feb)

A man and a woman lose their daughter. The following day, the woman receives an offer to work in Singapore as a nanotechnology researcher. They decide to choose life. They leave everything behind and move to Asia. During walks through the monsoon rains, the man believes he notices his daughter. Being able to speak with her. He sees her words in the raindrops. It gives him strength. He takes his wife from the lab into the monsoon.

After acclaimed political pieces such as Hitler's Death, the trilogy Greed, Fear, Hope and recently Groupe Diane, Stijn Devillé tackles a very personal story for the first time. Based on the emotions and thoughts after a near-death experience with his child.

For Conversation with the Rain, Het metropolitan is building a rain printer with the e-Media Research Lab of KU Leuven. It makes text and figures rain on stage, and responds to theater text in a fraction of a second. The project won the Leuven MindGate Crossover Contest, and is one of nineteen innovative partner projects, supported by Minister of Culture Sven Gatz.

Get your tickets here: https://www.nieuwstedelijk.be/project/gesprek-met-de-regen